NP kender udlejningsmarkedet til bunds

Hos NP varetager vi alle dine administrationsopgaver fra det ledige lejemåls første fremvisning til afholdelse af flyttesyn og afregning med fraflytter ved lejemålets ophør.

Lejemålets opgaver omfatter typisk:
Al korrespondance med lejer, myndigheder og udlejer. Huslejeopkrævning, bogføring, varslingsudsendelser, varmeregnskab, rykkerudsendelser, etc.

Til løsning af administrationsopgaverne anvender vi styringsværktøjet Strato, som løbende opdateres  inden for lejeret m.m.

Hos NP administreres hver ejendom separat med egen bankkonto og eget CVR nummer.

 Vi har nærkontakt med:

  • Ejere og lejere
  • Offentlige myndigheder
  • Måleraflæsnings-virksomheder
  • Juridiske eksperter
  • Grundejernes Investeringsfond
  • Relevante finansierings- og pengeinstitutter